Khẩu trang tằm tự dệt – Hướng đi giúp nghề truyền thống trụ vững trong mùa dịch Covid-19