Người dệt lụa từ tơ sen

Với nguyên liệu 100% từ sợi tơ sen, bà Thuận đã khéo léo dệt, làm chỉ thêu và nhuộm màu từ cây cỏ để tạo ra bức tranh mang ý nghĩa nhân văn cao quý. Tơ trong cuống cây sen làm thành sợi đưa vào khung cửi, dệt thành nền tranh, sợi tơ sen được se thành chỉ thêu sau đó sẽ được nhuộm màu từ các loại cây tự nhiên.