Tag: Câu chuyện sản phẩm Khăn lụa tơ tằm vẽ tay – Tre Việt Nam

Câu chuyện sản phẩm Khăn lụa tơ tằm vẽ tay – Tre Việt Nam

Tre xanh,Xanh tự bao giờ?Chuyện ngày xưa… đã có bờ tre xanh.Thân gầy guộc, lá mong manh,Mà sao nên luỹ nên thành tre ơi?Ở đâu tre cũng xanh tươi,Cho dù đất sỏi đất vôi bạc màu… “Dù vẫn biết Việt Nam là đất nước bốn mùa cây trái, loài cây nào cũng đẹp, cũng quý […]