Bài viết mới nhất

Câu chuyện sản phẩm Khăn lụa tơ tằm vẽ tay – Tr...
Tre xanh,Xanh tự bao giờ?Chuyện ngày xưa… đã có bờ tre xanh.Thân gầy guộc, lá mong manh,Mà sao nên luỹ nên thành tre ơi?Ở đâu tre cũng xa...
Đọc thêm
Câu chuyện sản phẩm Tranh lụa Tơ tằm...
Nghệ nhân ưu tú Phan Thị Thuận sinh ra và lớn lên tại xã Phùng xá, huyện MỹĐức, Tp Hà Nội, nơi có truyền thống lâu đời trồng dâu, nuôi tằm, ươm tơ, dệt lụa....
Đọc thêm
CÂU CHUYỆN SẢN PHẨM BỘ KHĂN TƠ TẰM CAO CẤP 2 LỚP TR...
Biết tới làng Phùng Xá bởi thơ, ngày tôi đến mà như trở lại. Dòng sông Đáy hiền hòa, đứng bên này chỉ thấy ngô mà chẳng còn thấy dâu, bến sông hẳn đã vắ...
Đọc thêm